All Frontstage Radios
You are viewing content in Kidsradio.com English. Would you like to make this your preferred language?

Privacy Policy

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.


ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου (εφεξής «Πολιτική») αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων από την εταιρεία FRONTSTAGE ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής «Εταιρεία») με έδρα το Χαλάνδρι (οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ. 89) TK 15233, τηλ. 213 0700800, e-mail: [email protected] όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο της Εταιρείας www.frontstage.gr, καθώς και τους ιστότοπους των ραδιοφωνικών σταθμών ιδιοκτησίας της εταιρείας: RED FM 96.3 (http://www.redfm.gr), EN LEFKO 87.7 (http://enlefko.fm), HIT 88,9 (http://hit889.gr), MELODIA 99.2 (https://www.melodia.gr/) και kidsradio.com (https://www.kidsradio.com/) (εφεξής «Ιστότοποι»). Για οποιαδήποτε απορία σας μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. 


1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;
Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική, αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, κ.ά., οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός επισκέπτη/ χρήστη των Ιστότοπων, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα». Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε κατά την πλοήγηση σας στους Ιστότοπους ή την εγγραφή σας ως χρήστης στις υπηρεσίες μας (δημιουργία λογαριασμού χρήστη) ή τη συμμετοχή σας σε κάποιον διαγωνισμό αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και θα φυλάσσονται σε αρχείο υπ' ευθύνη της Εταιρείας.


2. Τι είναι η  Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;
Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση,  αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση,  διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και  καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων.


3. Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε;
Α) Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση σας στους Ιστότοπους:
Δε συλλέγουμε Δεδομένα σας, παρά μόνο όσα συλλέγονται από τα cookies που έχετε επιτρέψει δια της συγκατάθεσης σας να χρησιμοποιηθούν, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στην Πολιτική Cookies εδώ.
Β) Κατά την εγγραφή σας ως χρήστης στις υπηρεσίες μας:
Έχουμε τη δυνατότητα να συλλέγουμε διάφορες πληροφορίες, όπως το όνομα, επώνυμο, φύλο, ημερομηνία γέννησης, την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τις προτιμήσεις επικοινωνίας, το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password). 
Γ) Εφόσον επιθυμείτε την αποστολή ενημερωτικού υλικού (newsletter) έχετε τη δυνατότητα κατά την εγγραφή σας ως χρήστης να παράσχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για την καταχώριση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στην «λίστα αποστολής newsletter». Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] με θέμα ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ NEWSLETTER.
Δ) Αν δηλώσετε συμμετοχή σε κάποιον από τους διαγωνισμούς που διοργανώνουμε, θα συλλέξουμε και αποθηκεύσουμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα σας τα οποία είναι αναγκαία για τους σκοπούς της διεξαγωγής του διαγωνισμού και της απονομής των βραβείων του διαγωνισμού (π.χ. ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο, ηλικιακή ομάδα, φύλο).
Ε) Οι Ιστότοποι χρησιμοποιούν εξωτερικές υπηρεσίες καταγραφής επισκεψιμότητας, όπως το Google Analytics (GA). Χρησιμοποιούμε αυτά τα ανωνυμοποιημένα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας και για να δούμε  την πορεία τους  μέσα στους Ιστότοπους.
Παρόλο που η GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική σας θέση, η συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησης  στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν συνδέεται με το πρόσωπό σας και δεν σας ταυτοποιεί. Η GA καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση σας, αλλά η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτό. Σημειώνουμε ότι η Google είναι ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας  δεδομένων.
Η GA χρησιμοποιεί cookies, λεπτομέρειες  για τα οποία μπορείτε να βρείτε στους οδηγούς προγραμματιστών της Google. Προς πληροφόρηση σας, οι  Ιστότοποι  χρησιμοποιούν την εφαρμογή analytics.js της  GA.
Η απενεργοποίηση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας,  θα αποτρέψει την GA από την παρακολούθηση οποιουδήποτε μέρους της επίσκεψής σας σε σελίδες  των Ιστότοπων.
ΣΤ) Στοιχεία συναλλαγής για τυχόν αγορές από την ιστοσελίδα μας.


4. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας;
Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας αποκλειστικά για τους κάτωθι σκοπούς:
α) την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας των Ιστοτόπων,
β) την βελτίωση της πλοήγησης στους Ιστότοπους και της εμπειρίας χρήστη καθώς και την εν γένει βελτίωση της επιχειρηματικής μας δράσης,
γ) την απάντηση σε αιτήματά σας και την εν γένει επικοινωνία μας μαζί σας στα στοιχεία που παρέχετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας,
δ) την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, περιοδική αποστολή ενημερωτικού υλικού (newsletter) για προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές κλπ.,
ε) την συμμετοχή στο club μελών του κάθε ραδιοφωνικού σταθμού,
στ) την έρευνα ικανοποίησης των πελατών,
ζ) τη διεξαγωγή διαγωνισμών και την απονομή των βραβείων των διαγωνισμών,
η) τη διενέργεια αγορών (π.χ. εισιτηρίων για εκδηλώσεις),
θ) τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που μας επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, και
ι) την ενάσκηση των νομίμων δικαιωμάτων μας.

5. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρεία;
Διασφαλίζουμε ότι για τη συλλογή, χρήση και διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων υπάρχει πάντοτε νόμιμη βάση κατά το δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η επεξεργασία των στοιχείων των χρηστών των Ιστότοπων γίνεται είτε στα πλαίσια των προσφερόμενων υπηρεσιών, είτε στηρίζεται στη συναίνεση του ίδιου του χρήστη είτε σχετίζεται με συμμόρφωση σε νόμιμη υποχρέωσή μας (όπως για παράδειγμα να απαντήσουμε σε αίτημα κάποιας δημόσιας Αρχής).
Για τα Δεδομένα σας που σχετίζονται με τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς, νόμιμη βάση είναι είτε η συγκατάθεσή σας είτε η εκτέλεση της συμβατικής μας σχέσης με εσάς, που δημιουργείται μέσω της συμμετοχής σας στο διαγωνισμό.
Για τα Δεδομένα σας που σχετίζονται με την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletter), την προώθηση προϊόντων, την έρευνα ικανοποίησης και την χρήση Cookies το σύννομο της επεξεργασίας τους στηρίζεται στη δική σας συναίνεση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Cookies δείτε εδώ.


6. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;
Αποδέκτες των Δεδομένων είναι το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας, (π.χ. η Εθνική Τράπεζα για πληρωμές εισιτηρίων, προμηθευτές διαγωνισμών όπως ταξιδιωτικοί πράκτορες, κινηματογράφοι, διοργανωτές συναυλιών, πελάτες εκ μέρους των οποίων υλοποιείται ο διαγωνισμός, MailChimp, Moosend).
Επιπλέον, ενδέχεται να μοιραστούμε ή να γνωστοποιήσουμε τα Δεδομένα σας όταν το έχετε ζητήσει εσείς ρητά ή όταν απαιτείται εκ του νόμου, όπως π.χ. αν μας ζητηθούν από τις αστυνομικές αρχές προς διερεύνηση παρανόμων δραστηριοτήτων.
Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί επίσης να μεταφερθούν σε τρίτη εταιρεία σε περίπτωση πώλησης του συνόλου ή μέρους της επιχείρησής μας σε κάποιο τρίτο μέρος.


7. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα;
Οι Εκτελούντες έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία:
•    να τηρούν εχεμύθεια,
•    να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της Εταιρείας,
•    να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας,
•    να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό GDPR. 

8. Στέλνουμε τα Δεδομένα σας στο εξωτερικό;
Τα Δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή μπορεί να υπάρχει πρόσβαση σε αυτά εκτός του ΕΟΧ. Σε περίπτωση που διαβιβάσουμε δεδομένα προς (ή επιτρέψουμε την πρόσβαση σε δεδομένα) από χώρες εκτός ΕΟΧ, θα διασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα προστατευτούν καταλλήλως και δεόντως. Στο μέτρο που αποτελεί υποχρέωση μας, θα διασφαλίσουμε ότι όλες οι διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων εκτός ΕΟΧ θα γίνονται με έγκυρη νόμιμη βάση. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τη χρήση συμφωνιών διαβίβασης προσωπικών δεδομένων επί τη βάσει τυποποιημένων συμβατικών ρητρών εγκεκριμένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ή άλλων κατάλληλων νομικών μηχανισμών (π.χ. Πρόγραμμα Privacy Shield για διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων προς τις ΗΠΑ).

9. Πότε διαγράφουμε τα Δεδομένα σας;
Τα Δεδομένα σας τηρούνται από την Εταιρεία μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν.
Η Εταιρεία μας ενδέχεται να διατηρεί τα Δεδομένα σας και μετά την εκπλήρωση του σκοπού συλλογής και επεξεργασίας στις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις:
(α) εφόσον υφίσταται έννομη υποχρέωσή μας από σχετική διάταξη νόμου.
(β) για τη χρήση ενώπιον φορολογικών και κοινωνικό-ασφαλιστικών αρχών καθώς και κάθε άλλης ελεγκτικής αρχής στο πλαίσιο της νόμιμης προθεσμίας παραγραφής.
(γ) εφόσον απαιτείται για την καλή λειτουργία και οργάνωση της Εταιρείας εφόσον λαμβάνει χώρα ανωνυμοποίηση ή ψευδωνυμοποίηση των δεδομένων σας.
(δ) μέχρι την παραγραφή των σχετικών αξιώσεων για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των εννόμων συμφερόντων μας ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και κάθε άλλης δημόσιας αρχής.
Μετά το πέρας του χρόνου διατήρησης τα Δεδομένα καταστρέφονται από τα αρχεία και το σύστημά μας.
Τα Δεδομένα λογαριασμού χρήστη διατηρούνται για όσο χρόνο είναι ενεργός ο λογαριασμός χρήστη, εκτός αν έχει προκύψει νέος σκοπός επεξεργασίας για κάποια εξ αυτών.
Για το χρόνο διατήρησης των Δεδομένων που συλλέγονται μέσω των Cookies μπορείτε να ενημερωθείτε από την Πολιτική Cookies.


10. Για πόσο χρονικό διάστημα θα σας αποστέλλουμε ενημερωτικό υλικό;

Θα σας αποστέλλουμε ενημερωτικό υλικό (newsletter) μόνο με την συγκατάθεσή σας, για όσο χρονικό διάστημα τα στοιχεία σας βρίσκονται στη «λίστα αποστολής newsletter» και δεν έχετε δηλώσει ότι επιθυμείτε τη διαγραφή σας από τη «λίστα αποστολής newsletter» σύμφωνα με τον όρο 3 της παρούσας.


11. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;
Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία.
Χρησιμοποιούμε τις καλύτερες τεχνικές μεθόδους για ασφαλή χρήση από τους χρήστες/επισκέπτες των Ιστότοπων.
Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.
Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς (βλ. απάντηση στο ερώτημα με αριθμό 6).


12. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;
Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.
Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής τηλεφωνικού αριθμού).
Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.
Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας στην περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.
Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.
Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.
Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.
Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.
Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.
Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας. Παρακαλούμε λάβετε επίσης υπόψη ότι αν δεν παρέχετε προσωπικά δεδομένα όταν σας ζητείται, ενδέχεται να μην μπορείτε να συμμετέχετε σε κάποιον διαγωνισμό.


13. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;
Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας στείλετε σχετικό Αίτημα είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ. 89, Χαλάνδρι TK 15233, είτε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) με τίτλο «Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης/ διόρθωσης/ διαγραφής/ περιορισμού/ εναντίωσης», είτε στην ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας, http://frontstage.gr/contact/ με περιγραφή του Αιτήματος σας και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.


14. Πότε απαντάμε στα Αιτήματα σας;
Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.
Αν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα.


15. Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξέλιξη των Αιτημάτων σας;
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 213 0700800 (Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών).


16. Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;
Δε λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας.


17. Επεξεργαζόμαστε Δεδομένα ανηλίκων;
Εν γένει, δεν επεξεργαζόμαστε δεδομένα που αφορούν σε άτομα κάτω των 15 ετών. Εάν είστε κάτω των 15 ετών, ΠΡΕΠΕΙ να έχετε τη συγκατάθεση των γονέων σας (ή του νομίμου αντιπροσώπου) πριν εγγραφείτε στις υπηρεσίες των Ιστότοπων ή στο ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει Δεδομένα ατόμου κάτω των 15 ετών χωρίς να ισχύει η παραπάνω συνθήκη, θα προβούμε σε διαγραφή των δεδομένων αυτών το συντομότερο δυνατό.


18. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;
Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.


19. Πού μπορείτε να προσφύγετε για καταγγελία παραβίασης του ισχύοντος δικαίου για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων;
Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): [email protected]), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.


20. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;
Θα ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα σας ειδοποιούμε είτε δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση σε εμφανές σημείο προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας
Η Εταιρεία είναι Yπεύθυνος Eπεξεργασίας των Δεδομένων που επεξεργάζεται. Η διεύθυνσή μας είναι  οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ. 89, Χαλάνδρι TK 15233, τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 0700800, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): [email protected]


Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στα ανωτέρω στοιχεία που αναφέρουμε.

 

Η ώρα των μεγάλων 9:30μμ - 5:00πμ
Now Playing
Amore Mio Gigi D'alessio
Recently Played
Shine Kwan
Stars Simply Red
Africa Toto
Before You Go Lewis Capaldi
Έχετε αποσυνδεθεί...

Συνδεθείτε τώρα!

All Frontstage Radios

kidsradio.com

Το πρώτο παιδικό διαδικτυακό ραδιόφωνο. Παιδικά τραγούδια, παιδικά παραμύθια, παιδικό ραδιόφωνο!

Red 96.3

Εδώ και 16 χρόνια ο Νο1 σταθμός για τη ροκ μουσική στην Αθήνα. It's RED, it rocks!

En Lefko 87.7

Ο Νο 1 εναλλακτικός ραδιοφωνικός σταθμός της Αθήνας. Discover Great Music!

Hit 88.9

Ο Number 1 Adult Pop σταθμός! Με θετική ενέργεια, ΟΛΑ τα Hit και τη Φράση που Πληρώνει.

Μελωδία 99.2

Ο κορυφαίος σταθμός έντεχνου ελληνικού ρεπερτορίου από το 1991. Πιάσε Μελωδία!